Thermo drevo

O Thermo dreve Lunawood ® od Drevosvet Senica:

Tepelně upravené dřevo ThermoWoodTepelne upravené drevo – Výrobný proces materiálu ThermoWood ®

ThermoWood ® sa vyrába tepelným spracovaním (v teplotnom rozmedzí 160 až 215 ° C), pri ktorom dochádza k zmene vnútornej štruktúry a fyzikálnych vlastností dreva. Tento proces zahŕňa zahriatie dreva na teploty presahujúce teplotu jeho samovoľného vznietenia pomocou vodnej pary, ktorá má pri tomto procese zároveň ochrannú funkciu. Tepelné spracovanie môže byť použité pre úpravu vlastností dreva na základe potrieb predpokladaného účelu použitia. Odlišné teploty, odlišná doba spracovania a odlišné techniky sušenia prepožičiavajú ošetrenému drevu rôzne výsledné vlastnosti, ktoré pozitívne zmenené. Jedná sa o rozmerovú a tvarovú stálosť, tepelnú vodivosť, odolnosť proti hnilobe, drevokazným škodcom a flexibilitu dreva pri úprave do rôznych tvarov a foriem. Celý výrobný proces je úplne ekologický a využíva len teplo a vodnú paru bez prídavku akýchkoľvek chemických prostriedkov.

Preskočiť k produktom

tunel

graf

výroba

Celé tepelné spracovanie dreva – od sušenia po konečné zvlhčenie – bolo integrované tak, aby tvorilo jeden flexibilný a súvislý reťazec udalostí. Výrobné zariadenie predstavuje dlhý tunel so šiestimi oddelenými komorami, do ktorých sa po koľajisku dopravuje vopred prebrané a poprekladané surové rezivo. Toto rezivo postupuje tunelom a v každej komore prebiehajú rôzne fázy tepelného spracovania (obr.1).

Samotný proces tepelného spracovania trvá približne 36 hodín a možno ho rozdeliť do troch hlavných fáz: (obr.2)

Prvá fáza: V prvých troch komorách prebieha vysokoteplotné sušenie Výrobný proces ThermoWood® – tepelne upravené profilyza pomocou pary, kedy sa drevo prudko zahreje na 100 ° C a následne je teplota pozvoľna zvyšovať až na 130 ° C. Tento proces spotrebuje najviac času z celého procesu tepelnej úpravy. Počas tejto fázy je vlhkosť znížená takmer až na nulu. Doba sušiace fázy závisí na počiatočnej vlhkosti dreva, drevine a hrúbke reziva. Počas tohto sušenia sa voľná voda uvoľňuje v dôsledku rozdielu povrchového napätia a tlaku pary.

Druhá fáza: V štvrtej komore dochádza k samotnému tepelnému spracovaniu, ktoré sa vykonáva v uzavretých komorách, v ktorých je teplota zvyšovaná na 185 – 215 ° C v závislosti na stupni tepelnej úpravy (Thermo-S alebo Thermo-D). Pri dosiahnutí požadovanej teploty je táto teplota udržovaná po dobu 2 – 3 hodín.

Tretia fáza: Para je používaná počas sušenia i tepelného spracovania ako ochrana. Ochranná parný hmlovina chráni drevo pred vznietením a ovplyvňuje chemické zmeny, ku ktorým dochádza v dreve. Posledné dve komory slúžia ku konečnej normalizácii. Drevo je po tepelnom ošetrení kontrolovane ochladzované. Zvláštna starostlivosť musí byť v tejto fáze venovaná vysokému teplotnému rozdielu medzi drevom a vonkajším vzduchom, ktorý môže spôsobiť trhliny. Okrem toho musí byť drevo znovu navlhčené aby malo vhodnú vlhkosť pred konečným použitím. Konečná vlhkosť dreva má podstatný vplyv na jeho pracovné vlastnosti – je ťažké pracovať s drevom, ktoré je príliš suché. Po finálnej úprave by mala byť konečná vlhkosť dreva 5 – 7%. V závislosti na stupni tepelného ošetrenia a rezive trvá fáza konečnej normalizácie 5 – 15 hodín.

Ďalším krokom je stabilizácia po tepelnom spracovaní, ktorá pokračuje ďalej v teplých zastrešených priestoroch pod tlakom po dobu ďalších 24 až 48 hodín pred vykonaním finálneho opracovania hobľovaním do požadovaného typu profilu. Po hobľovanie prebieha ďalej roztriedenie podľa triedy akosti a následné zabalenie do transportného balenia (obr. 3 a 4).

Tepelně upravené dřevo ThermoWoodVýhody tepelne upraveného dreva ThermoWood ®

   • 🌲 Pozitívna zmena vnútornej štruktúry dreva
   • 🌲 Lepšie fyzikálne a mechanické vlastnosti
   • 🌲 Tepelná vodivosť je znížená o 20 – 25 %
   • 🌲 Vylepšenie tepelne izolačných vlastností
   • 🌲 Nízka rovnovážna vlhkosť okolo 5 – 7 %
   • 🌲 Absorpcia vlhkosti je znížená o 30 – 50 %
   • 🌲 Vylepšená rozmerová a tvarová stálosť
   • 🌲 Nekrúti sa, zníženie prehybu až o 90 %
 • 🌲 Odstránenie živice a výživných látok
 • 🌲 Neobsahuje živiny pre huby a plesne
 • 🌲 Odolnosť proti drevokazným škodcom
 • 🌲 Značné zvýšenie odolnosti proti hnilobe
 • 🌲 Karamelovo hnedý odtieň skrz prierez
 • 🌲 Neobmedzená obnova pôvodného odtieňa
 • 🌲 Aplikácia možná aj bez povrchovej úpravy
 • 🌲 Životnosť pri použití v exteriéri je 30 rokov

Tepelně upravené dřevo ThermoWoodThermo drevo produkty


  UTV 19×117 mm

  UTV 19×140 mm

  UYL 20×140 mm

  SSS 26×68 mm

  SSS 26×92 mm

  SSS 20×92 mm

  Panel Systém 19×68 mm

  4 strany PD

  Panel Systém 19×117 mm

  4 strany PD

  Panel Systém 19×185 mm

  4 strany PD

  LunaDeck2 26×117 mm

  Bez úchytu

  LunaDeck2 26×117 mm

  S bočnými úchytmi

  AntiSlip 26×117 mm

  S bočnými úchytmi

  AntiSlip 26×140 mm

  Zadná strana ryhovaná

  LunaPanel 15×92 mm

  Farba D – tmavá

  STP 15×92 mm

  Farba D – tmavá

  SHP 19×92 mm

  SHP 19×117 mm

  SHP 26×68 mm

  SHP 26×92 mm

  (Vhodné pre SAUNY)

  SHP 26×117 mm

  SHP 26×140 mm

  SHP 42×68 mm

  SHP 42×92 mm

  SHP 42×117 mm

  SHP 42×140 mm

  SHP 42×42 mm

  SHP 88×88 mm

  Lepený profil

  V prípade záujmu nás prosím kontaktujte pre informácie o cene a dostupnosti daného materiálu na telefónnych číslach uvedených na konci stránky. Ďakujeme.